Målbildsdagen 2030

Vi har bestämt oss för mer utveckling och mer samverkan. Vårt län är en fantastisk plats och med hjälp av varandra ska vi få Gävleborg att blomstra.

Den 16 oktober arrangerades den första av ett antal återkommande framtidsdagar. Arbetet med att skapa en gemensam målbild har varit igång under hösten. Inledningsvis har en rad grupperingar med aktörer från många olika verksamheter i länet träffats och arbetat fram vad man bedömer vara viktigt att ta fasta på för ett starkt framtida Gävleborg. Deltagare i grupperna har varit bland andra politiker, näringsliv, organisationer och föreningar som pratat ihop sig om sina framtidsvisioner för ett livskraftigt Gävleborg. 

700 personer deltog aktivt i samtalen

Till målbildsdagen hade ytterligare deltagare bjudits in och på plats på Flygstaden fanns närmare 700 personer som alla aktivt deltog i arbetet. Dialoger fyllda av idéer om vad och hur vårt framtida samhälle skulle kunna presenteras om 15 år processades fram.

- Jag känner mig glad och nöjd. Den energi och aktivitet jag hoppats på infann sig. Nu ska vi dokumentera materialet från denna allra första målbildsdag och jag vill tacka alla som deltagit för det engagemang de lagt ner. Så sammanfattar Eva Lindberg, Regionstyrelsens ordförande dagen.

Det är också viktigt att poängtera att alla som vill vara med, får också vara det. Vi bjuder in till delaktighet med öppna armar. Vi vet också att det finns de som inte kunde närvara men som velat, och att det finns de som inte känt till att det gått att anmäla sitt deltagande. Därför är det så bra att detta är ett löpande arbete som man kan kliva in i när som helst, och fram emot vårkanten kommer man kunna anmäla sig till nästa målbildsdag uppmanar Eva Lindberg.

Inte något som det offentliga kan eller ska göra på egen hand

Annika Borgman är en av alla som deltagit i grupparbetet inför dagen. Annika är till vardags ägare och VD för Perex Bygg i Söderhamn.

- En mycket inspirerande dag. Väl investerad tid. Jag hoppas också att alla förstår att detta är vårt gemensamma ansvar. Inte något som det offentliga kan eller ska göra på egen hand. Det är vi alla tillsammans som kan få till ett utvecklingsarbete inför framtiden, säger Annika, som även hon hoppas att ännu fler ansluter och ser möjligheten med att vara en del i framtidsarbetet inför 2030.

Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg!