FoU Välfärd

FoU Välfärd ska främja en kunskapsbaserad välfärd genom att stödja kommunernas utvecklingsarbete beträffande kvalitet, metoder och kompetens inom socialtjänstens verksamhetsområden.

FoU Välfärd arbetar på uppdrag från framför allt länets socialchefer med studier, utvärderingar, utvecklingsarbeten, utbildningar och följeforskning inom socialtjänstens område. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och vetenskapligt förhållningssätt.” Samverkan sker med högskola, landsting och länsstyrelse.

FoU Välfärds uppdrag är att

  • Stimulera, handleda, genomföra vetenskapliga studier, utvärdera och driva FoU-projekt inom länets kommuner
  • Samla och förmedla forskningskunskap som kan bidra till kvalitetsutveckling inom vård, omsorg och social service
  • Rapportera och informera om aktuella utvecklingsarbeten i omvärlden
  • Arbeta utifrån ett tydligt brukarperspektiv
  • Bedriva verksamhet utifrån vetenskaplig saklighet och opartiskhet
  • Ha utbyte med såväl hälso- och sjukvården som närliggande universitet och högskolor, berörda myndigheter samt andra FoU-enheter i landet.

Kontakta oss om du

  • Behöver hjälp med att utforma ett utvecklingsprojekt eller uppföljning/utvärdering
  • Vill ha kontakt med forskare och/eller praktiskt verksamma inom ditt intresseområde
  • Har idéer om hur verksamheten kan förbättras och vill diskutera hur det kan gå till
  • Önskar metodhandledning