FoU Välfärd

FoU Välfärd är en enhet för forskning och utveckling inom Region Gävleborg.
Enheten arbetar på uppdrag från framförallt kommunerna i länet med studier, uppföljningar och analyser inom individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och äldreomsorg. 
Till enheten har också knutits nationella utvecklingsprojekt inom ramen för en kunskapsbaserad socialtjänst. Vi jobbar därför även med nationella uppdrag inom missbruk- och beroendevård, barn- och ungdomsvård, föräldrastöd samt brukarinflytande inom funktionshinderområdet. Enheten stödjer också kommunerna i arbetet kring Öppna Jämförelser.