Mer om dramapedagog

Utbildningens innehåll

Utbildningens första två terminer innehåller grundkurser i dramapedagogik, teater och pedagogik. Den tredje terminen ägnas åt handledd praktik och uppsatsarbete. Fjärde terminen innehåller fördjupade studier av ledarskap, teater och scenisk produktion.

Undervisningen bedrivs på heltid vid Västerbergs folkhögskola måndag-fredag.

Kursområden och kurser

Utbildningsplan Dramapedagog (Pdf)

Litteraturlista Dramapedagog 1 2015-2016 (Pdf)

Litteraturlista Dramapedagog 2 2015-2016 (Pdf)

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial, studieresor och kopieringen av din uppsats.

CSN, Centrala studiestödsnämnden 

En terminsavgift tillkommer också.

Auktoriserad dramapedagog

RAD, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger är en intresseorganisation för dramapedagoger i Sverige. Efter utbildningen kan du genom medlemskap i RAD bli auktoriserad dramapedagog.

Behörighet

Följande behörighetskrav gäller för utbildningen:

  • 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande
  • För att kunna ansöka om validering för fortsatta studier på högskola krävs att du har grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Erfarenhet av drama/teater, pedagogisk erfarenhet samt arbetsliviserfarenhet är meriterande

Mer om antagningsprocessen