Västerbergs Fokhögskola - Drama

Dramapedagogutbildningen

En ledarskapsutbildning  
- drama, kommunikation, pedagogik, teater 

Dramapedagogutbildningen är en 2-årig konstnärlig och pedagogisk yrkesutbildning som ger dig kunskap och verktyg att arbeta med ledarskap, kommunikation, grupputveckling, drama och teater. Som utbildad dramapedagog kan du arbeta inom folkbildning, studieförbund, kulturskolor, på teatrar med för- och efterarbete, kulturprojekt, personalutbildning, hälsofrämjande m.m

Dramapedagogutbildningen är en yrkesutbildning som har sin bas i ämnena drama, teater, kommunikation och pedagogik. Utbildningens första två terminer innehåller grundkurser i dramapedagogik, teater och pedagogik. Den tredje terminen ägnas åt handledd praktik och examensarbete. Fjärde terminen innehåller fördjupade studier av ledarskap, teater och scenisk produktion.

Under två år studerar du i en kreativ folkhögskolemiljö där vi tillsammans utforskar dramapedagogikens och teaterns möjligheter för utveckling av grupper och individer. Utbildningen ger praktiska övningar, teori och praktik för att ge förutsättningar till hög kompetens och goda verktyg inför ett arbete som dramapedagog.

Efter genomgången utbildning kan du söka auktorisation hos RAD (Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger) http://www.dramapedagogen.se/auktorisation/

Dramapedagogutbildningen på platsbedrivs på heltid vid Västerbergs folkhögskola måndag-fredag.

Dramapedagogutbildningen på distans bedrivs på heltid via nätet med 4-5 veckolånga inneträffar per termin. Inneträffarna sker på Västerbergs folkhögskola och är obligatoriska. 

Viktiga datum

Sista ansökningsdag 15 april 2019

Antagningsdag och intervju 29-30 april 2019

Kursstart 19 augusti 2019

Mer om dramapedagogutbildningen på distans

Dramapedagogutbildningen distans

Mer om utbildningen

Kursplaner

Litteraturlista år 1

Litteraturlista år 2

Behörighet

Antagningskriterier både distans och plats

Ansökan

Ansök här

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial, studieresor och kopieringen av din uppsats.

CSN, Centrala studiestödsnämnden 

En terminsavgift på XX kr tillkommer också.

Utbildningens längd 

2 år

Kursstart:

19 augusti 2019

Kursort

Västerbergs folkhögskola i Storvik

Läsårstider

2019-2021: XXXXX

Vid frågor kontakta

Gunilla Friberg Carstensen 0290-34060 gunilla.friberg.carstensen@regiongavleborg.se

Gabrielle Melander 0290-340 61 gabrielle.melander@regiongavleborg.se