Dramapedagog distans

Utbildningens fokusområden

 • Clown
 • Dramapedagogik i utbildning
 • Dramapedagogikens grunder och historia
 • Dramapedagogik med barn och tonåringar
 • Examensarbete
 • Forumteater
 • Genus och normkritik
 • Handledd praktik
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Ledarskap
 • Processdrama
 • Röst
 • Skapande
 • Teater

Kursplan

Utbildningens innehåll och obligatoriska kursträffar

Utbildningens första två terminer innehåller grundkurser i dramapedagogik, teater och pedagogik. Den tredje terminen ägnas åt handledd praktik och examensarbete. Fjärde terminen innehåller fördjupade studier av ledarskap och en fördjupning av teaterarbete samt examensarbete.

Undervisningen bedrivs delvis på distans med obligatoriska inneveckor förlagda till Västerbergs folkhögskola. Mellan inneveckorna uppgifter via internet.

Inneveckor läsåret 17/18

 • v.33 17/8-19/8. Uppstart
 • V.38V. 45
 • V. 50

Övriga veckor litteraturstudier, kommunikation och uppgifter via internet

Under oktober månad ska auskultation genomföras om 10h i grupp med en dramapedagog.

 • V.3
 • V. 11
 • V.16
 • V. 22

Under våren skall kortpraktik genomföras med 1 dag i veckan om 7 veckor

Läsåret 2018/2019

7 veckolånga inneträffar

V. 35-49 Praktik

För att delta i kursen måste du ha egen dator med internetuppkoppling och tillgång kamera och headset för videosamtal. Kunskaper i e-posthantering, Word (eller annat textprogram) är ett krav. I kontakten via internet använder vi oss av Microsoft 365 som du får tillgång till av skolan.

Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar för material, litteratur, eventuella studiebesök, samt mat och boende om du väljer att bo på Västerbergs folkhögskola under de obligatoriska inneveckorna. Skolan tar ut 150:-/ termin för kopior, färg med mera.

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial, studieresor och kopieringen av din uppsats.

CSN, Centrala studiestödsnämnden

En terminsavgift tillkommer också.

Behörighet/antagningskriterier

Följande behörighetskrav gäller för utbildningen:

 • 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande
 • Tillgång till dator med internetuppkoppling samt kamera och headset
 • Vana och intresse att använda dator för studier. Kunskaper i e-posthantering, Word (eller annat textprogram).
 • Erfarenhet av drama/teater, pedagogisk erfarenhet samt arbetsliviserfarenhet är meriterande
 • Medverkan vid antagningsdagar, 20 alternativt 21 april, är meriterande

Efter utbildningen

 • För att kunna ansöka om validering för fortsatta studier på högskola krävs att du har grundläggande behörighet för högskolestudier
 • RAD, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger är en intresseorganisation för dramapedagoger i Sverige. Efter utbildningen kan du genom medlemskap i RAD bli auktoriserad dramapedagog.
 • Som dramapedagog kan du arbeta inom hela utbildningssystemet, inom folkbildning, studieförbund, kulturskolor, på teatrar med för- och efterarbete, samt i olika kulturprojekt. I begränsad omfattning finns även arbete inom vårdsektorn, i kyrklig verksamhet och i personalutbildning.