Dramapedagog distans

Utbildningen finns både som distans och på skolan.

 

Kurslängd: 2 år
Studietakt: 100%

From hösten 2017 kan du läsa till dramapedagog på distans med obligatoriska inneveckor förlagda på Västerbergs folkhögskola. Mellan sammankomsterna har du distansuppgifter med handledning via internet. Även delar av undervisning och redovisning sker via internet. Utbildningen ges på heltid och din förväntade studietid är 40h/vecka

Dramapedagogutbildningen

Ledarskap – kommunikation – kreativitet. Dramapedagogutbildningen är en konstnärlig och pedagogisk yrkesutbildning som ger dig specialkompetens för arbete inom profilämnena drama och teater.

Utbildningen är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning som syftar till att utveckla ett pedagogiskt och personligt ledarskap. I utbildningens huvudområde; dramapedagogik, studeras dramatiska uttrycksformer, kommunikation, kreativitet, dramapedagogisk teori och didaktik, dramapedagogikens historia och aktuell forskning.

I området teater ingår scenisk gestaltning, didaktik för barn-, ungdoms- och amatörteater samt teaterns historia och teori.

I pedagogik behandlas utvecklingspsykologi, lärande, kunskapssyn, estetiska lärprocesser, ledarskap, gruppdynamik och konflikthantering.

Som dramapedagog kan du arbeta inom hela utbildningssystemet, inom folkbildning, studieförbund, kulturskolor, på teatrar med för- och efterarbete, samt i olika kulturprojekt.

I begränsad omfattning finns även arbete inom vårdsektorn, i kyrklig verksamhet och i personalutbildning.

Läs mer om dramapedagogutbildning distans

Vid frågor kontakta

Gunilla Friberg Carstensen
0290-34060
gunilla.friberg.carstensen@regiongavleborg.se

Gabrielle Melander
0290-340 61
gabrielle.melander@regiongavleborg.se

Dramapedagogutbildningens kontor 0290-340 47