Dramapedagog

Utbildningen finns både som distans och på skolan.

Ledarskap – kommunikation – kreativitet. Dramapedagogutbildningen är en konstnärlig och pedagogisk yrkesutbildning som ger dig special-kompetens för arbete inom profilämnena drama och teater.

Utbildningen hjälper dig att utveckla ett pedagogiskt och personligt ledarskap.

Som dramapedagog kan du arbeta inom hela utbildningssystemet, inom folkbildning, studieförbund, kulturskolor, på teatrar med för- och efterarbete, samt i olika kulturprojekt.

I begränsad omfattning finns även arbete inom vårdsektorn, i kyrklig verksamhet och i personalutbildning.

På Dramapedagogutbildningen fokuserar du på ledarskapet av kollektiva, skapande processer. I såväl teori som praktik studeras grupputveckling och ledarskap i arbete med drama och teater.

Du får studera dramapedagogikens innehåll och didaktik utifrån många olika perspektiv. Roller, relationer och samhälleliga förhållanden gestaltas i pedagogiska sammanhang och i varierande sociala kontexter och med olika åldersgrupper.

Såväl dramapedagogik som teater sätts in i ett historiskt, samtida, kulturpolitiskt och mångkulturellt sammanhang. Den egna gruppens utveckling och kreativa processer är föremål för kontinuerlig reflektion och utgör en källa till kunskapsutveckling inom ämnesområdet.

Läs mer om dramapedagogutbildningen

Utbildningens längd: 2 år

Kursstart: 17 augusti 2017

Kursort: Västerbergs folkhögskola i Storvik

Vid frågor kontakta

Gunilla Friberg Carstensen 0290-34060 gunilla.friberg.carstensen@regiongavleborg.se

Gabrielle Melander 0290-340 61 gabrielle.melander@regiongavleborg.se

Malin Larsson 0290-340 57 malin.u.larsson@regiongavleborg.se