Gesällbrev till Claes inom slöjdaryrket trä

Claes Larsson har de senaste två åren studerat på Västerbergs folkhögskola. Nu ska han som andra personen någonsin i Sverige få gesällbrev inom slöjdaryrket trä.

Hantverkare av olika slag får i november ta emot sina gesäll- och mästarbrev som vittnar om deras yrkesskicklighet. Vi gratulerar Claes Larsson på Västerbergs träslöjd- och smideskurs som fått gesällbrev i slöjdaryrket trä. Bara en gång tidigare har den prestigefyllda utmärkelsen delats ut till en träslöjdare.

Så här skriver Claes om Västerbergs träslöjd- och smideskurs i sin presentation:

”De senaste två åren har jag studerat på Västerbergs folkhögskola på trä och smidesutbildningen. Där har jag lärt mig mycket om relationen mellan trä och metall som jag vill utforska mer.”

 Claes arbetar med sitt gesällprov i Västerbergs träslöjdsal.

 

 
Ett av gesällproven, en hyvelbänk.

 

 
Skålar i trä.