ADDIS-utbildningar på Forsa

Utbildning i ADDIS (alkohol- och drogdiagnosinstrument) för dig som går eller gått beroendeterapeututbildningen på Forsa folkhögskola. 14-15 februari eller 4-5 september. Abonnemang på ADDIS ingår.

Att tro att någon är beroende i någon form är lätt...

..men det är svårare att veta. För att finna ett säkert svar krävs ett evidensbaserat och tillförlitligt verktyg som behandlar alla lika. Rätt kompetens i kombination med ett pålitligt och beprövat verktyg för diagnostiska bedömningar lägger grunden för en evidensbaserad beroendevård.

Det är anledningen till att ASSIS (alkohol- och drogdiagnosinstrument) är en av de rekommenderade diagnos- och bedömningsinstrumenten som Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende" förordar. ADDIS rangordnas med prioriteringsgrad 3 dvs bör användas.

Nu kan du som är, eller har varit elev på Forsa folkhögskolas beroendeterapeututbildning gå på utbildning i ADDIS.

Utbildningsdatum

A, 14-15 februari 2018

B, 4-5 september 2018

Efter utbildningsdagarna följer hemarbete med två riktiga intervjuer under handledning. Utbildningen avslutas med en individuell digital examination.

Kurskostnad

Kurskostnad är 10 000 kr (exklusive moms) per elev. 1 års gratis ADDIS Net-abonnemang ingår. Därefter kostar ADDIS Net 5 000 kr/användare/år.

Anmälan

Anmäl dig via addis.se/utbildning senast 31 januari respektive 17 augusti 2018.