Behandlingspedagog inriktning beroende

Här kan vi ge dig grunderna för ett arbete inom beroendevården eller i verksamheter där problemet är närvarande exempelvis på HVB-hem (hem för vård och boenden), beroendemottagningar, kommunal verksamhet eller inom hälso- och sjukvården

Foto: Madelene Jonsson

Denna utbildning omfattar 2 år på distans ger dig en fördjupad förståelse för olika former av beroendeprocesser. Du får samtidigt stöd i din personliga utveckling mot en professionell behandlarroll. Är du intresserad av socialt arbete, beroendevård, kriminalvård eller vill du stödja och motivera människor inom socialpsykiatrin? Tycker du om att jobba med människor i förändringsprocesser av olika slag då kan det här vara något för dig.

Självkännedom är en hörnpelare i din kommande yrkesutövning vilket utbildningen under lång tid tagit fasta på. Under utbildningen har du tillgång till processhandledning för att reflektera över hur du utvecklas.

Arbete eller arbetsförlagd praktik, LIA (Lärande i arbete)

LIA (Lärande i arbete) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen.

Du som har ett arbete inom branschen

Om du har någon form av psykosocialt arbete, vilket måste styrkas och minst omfatta 50% då denna liksom nedan nämnda praktik är kopplad till utbildningen.

Du som inte har ett arbete inom branschen

Under LIA-perioderna 12 veckor per år är du vara ute på praktik för att få yrkeserfarenhet och prova dina teoretiska kunskaper. Du söker själv din praktikplats. Många har hittat sitt framtida arbete via praktik.

Du som gått den 1-åriga utbildningen på Forsa folkhögskolas, BTU eller ALRÅ.

Du har nu möjlighet att söka ett andra år, med start hösten 2019.

Utbildningens innehåll

Kurser/Block

Skadligt bruk och beroende. 12 veckor
Organisation och utveckling inom beroendevården 4
Psykologi/psykiatri 8
Behandlarrollen/samtalsmetodik 12
Evidensbaserad praktik och nationella riktlinjer 4
Kriminalitet 4
Migration och beroendevården 4
Examensarbete 4
Lärande i arbete/praktik 24

 

Ansökan

Du ansöker via webbansökan och bifogar personligt brev, referenser och tidigare betyg.

Antagningskrav

Slutbetyg från gymnasieskolan eller motsvarande
Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande kurser
Svenska 1 och 2 eller svenska som andraspråk 1 och 2
Engelska 5
Matematik 1 a, b eller c
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Drogfrihet

Om du har en beroendeproblematik så förväntar vi oss att du har minst 3 års stabil nykterhet.

Du har fyllt 21 år. Tillgång till Internetansluten dator.

Kurslängd

Utbildningen omfattar 2 år á 38 veckor.

Kursstart

20 augusti 2018

Sista ansökningsdag

15 maj 2018

Upplysningar

Kursföreståndarna

Catarina Larsson
072-221 66 28
katarina.larsson@fhskgavleborg.se

Chris Barrett
072-221 65 56
chris.barrett@fhskgavleborg.se