Behandlingspedagog

Här kan vi ge dig grunderna för ett arbete inom beroendevården exempelvis på HVB-hem (hem för vård och boenden), beroendemottagningar, inom någon kommunal verksamhet eller driven av hälso- och sjukvården.

Denna tvååriga grundutbildning på distans ger fördjupad förståelse för olika former av beroendeprocesser. Du får samtidigt stöd i din personliga utveckling mot en professionell behandlarroll.

Självkännedom är en hörnpelare i din kommande yrkesutövning vilket utbildningen under lång tid tagit fasta på. Under utbildningen har du tillgång till processhandledning för att reflektera över hur du utvecklas.

När du avslutat utbildningen kan vi i det närmaste förutsätta att du får ett arbete.
Inom kommunal, landstings eller privat drivna psykosociala verksamheteter kan en anställning vänta på dig. Med detta sagt förutsätter vi att du passar för uppgiften.

Hur kan vi säga detta, under de gångna 11 åren har i genomsnitt 12 av 16 kursdeltagare erbjudits någon form av anställning vid avslutad kurs.

Flera kursdeltagare väljer att fortsätta till högre studier.