Textila kurser

Vi erbjuder två breda grundutbildningar för dig som vill arbeta med sömnad eller med vävning. Vi erbjuder även fördjupningskurser på distans i sömnad & formgivning och /eller vävning & formgivning för dig som inte har möjligheten att studera på heltid.

Fördjupningskursen i sömnad och formgivning är ny från och med höstterminen 2017.

Tyngdpunkten i kurserna ligger på din individuella kreativa utveckling inom formgivning, material och textila hantverkstekniker.

"Forsa folkhögskola ligger i en region med starka textila traditioner, vi hämtar inspiration både från kulturarv, utställningar och aktiva textilkonstnärer."

Textilutställning och klädvisning

Skolans årliga textilutställning är en stor händelse i regionen! Utställningen kompletterats med klädvisning av och med kursdeltagarna, något som ytterligare bidrar till uppmärksamheten runt evenemanget. Textilutställningen äger rum samtidigt som Vävdagarna på Holma Helsinglands AB, vilket lockar tusentals textilintresserade till folkhögskolan och Forsabygden.