Studeranderätt

Folkhögskolorna och studieförbunden är en del av folkbildningen i Sverige. Riksdagen som ger bidrag till folkbildningen har beslutat om syftet med bidraget.

Uppgiften är sammanfattad i fyra punkter: 

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Studeranderätt vid Region Gävleborgs folkhögskolor - beskrivning

Studerandeförsäkring

Den studerande vid folkhögskolan omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen som tecknats av Region Gävleborg

Hantering av personuppgifter

Information till deltagare angående Dataskyddsförordningen och SchoolSoft (pdf)