Etableringskurs

Etableringskurs på folkhögskola är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen till Folkbildningsrådet. Målgruppen är personer som omfattas av etableringsuppdraget och vänder sig främst till personer med kort utbildningsbakgrund. Arbetsförmedlingen anvisar till utbildningen som är heltidsstudier i sex sammanhängande månader. 

Studierna ska utgå ifrån folkhögskolans arbetssätt, syften och mål, schemats innehåll är därför varierat med teoretiska och praktiska inslag samt skapande verksamhet och friskvårdsmoment.

Läs mer om  Etableringskurs på Forsa folkhögskola (Pdf)