Specialkurs för personer med afasi

Kursen riktar sig i första hand till dig i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada där de språkliga förmågorna påverkats.

Här får du tid för metodisk träning och får möta rimliga utmaningar i en stöttande och stimulerande miljö.

Inspiration och stimulans är viktiga beståndsdelar i livet, inte minst då det gäller att utforska sina möjligheter i en helt ny livssituation och detta är något som kursen vill medverka till.

Att återerövra språket och att hitta andra vägar till kommunikation är centrala delar i kursen. Kommunikationsträningen sker i klassrum, runt fikabord och genom friskvård.

Mål, planering och utvärdering sker genom återkommande samtal under kurstiden. I samtalen finns ett framtidsperspektiv. Samverkan sker också med kursdeltagarens nätverk på hemorten.

Målet

är att stödja och motivera kursdeltagarna att:

  • Återerövra möjliga kommunikationsförmågor
  • Hitta och stärka sin identitet i den nya livssituationen
  • Stärka ett aktivt liv med sociala kvalitéer och meningsfull sysselsättning

Kurslängd

1 -3 år

Kursstart

Löpande

Sista ansökningsdag

Löpande

Kontakta gärna kursföreståndare

Krister Enström
0650-367 81, 0650-367 52
christer.enstrom@regiongavleborg.se