Studiemotiverande folkhögskolekurs - SMF

Studiemotiverande folkhögskolekurs vänder sig i första hand till de som saknar fullständiga betyg från grund- och gymnasieskolan. De får möjlighet att under tre månader prova på hur det är att studera som vuxen, hitta sin studietakt och komma underfund om vad de behöver för att genomföra sina studier.

Med folkhögskolans hjälp hoppas vi att de ska finna motivation att fortsätta studera och hitta sin väg i livet.

Arbetsförmedlingen anvisar deltagare och folkhögskolan genomför utbildningen.

Information

Ulrika Lindström
070-222 94 63
ulrika.b.lindstrom@regiongavleborg.se