Etableringskurs

Etableringskursen vänder sig till dig som är nyanländ och som har en pågående etableringsplan. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till utbildningen som pågår i sex månader.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett intyg samt en plan för att fortsätta närma dig arbetsmarknaden.

Kursen formas utifrån dina tidigare kunskaper och fokus läggs på vardagsinlärning och arbetslivets krav och förhållningssätt.

Utbildningens mål är integration i det svenska förenings- och samhällslivet. Ge kunskap och verktyg för att skapa sig en plattform på den svenska arbetsmarknaden. Kursen utgår ifrån att deltagarna samarbetar och ger varandra feedback för att gå vidare i livet.

För mer information kontakta

Mats Eriksson
0278-389 31
mats.eriksson@regiongavleborg.se 

Adress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs