Singer-Songwriter

På den ettåriga singer/songwriter-linjen får du, förutom att lära dig mer om låtskrivande, även sång och instrumentlektioner, scenisk träning, musikteori, gehör, inspelningsprogram, mixning.

Huvudlärare är Johan Wåhlander och Christian Ramefelt. Handledda av dem arbetar du under året med låtskrivaruppgifter, konserter, arrangerings- och inspelningsprojekt samt self management. Förutom gig på skolan och i Bollnäs med omnejd brukar vi göra en avslutningskonsert i Stockholm.

Utbildningen har egna lokaler med Mac-datorer och inspelningsprogrammet Logic.

Ansökan och inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan. Villkoret är sedan att du genomför ett antagningsprov på skolan med godkänt resultat.

Film om kursen

Adress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41  Bollnäs 

Antagningsprov

Vi kallar till antagningsprov som sker vecka 15. Proven genomförs i intervjuform och alla sökande sjunger/spelar 2 egna stycken.

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2018-2019
Höstterminen 20 augusti - 21 december 2018
Vårterminen 7 januari – 31 maj 2019

Kurstider läsåret 2017-2018
Höstterminen 17 augusti - 20 december 2017
Vårterminen 8 januari - 1 juni 2018

För information kontakta 

Linjeansvarig: Joakim Simonsson
070-215 37 39
joakim.simonsson@regiongavleborg.se

Expedition

Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se