Allmän kurs med extra svenska

Allmän kurs med extra svenska är en utbildning för dig som lär dig svenska som ett nytt språk och för dig som vill skaffa dig kunskaper på grundskolenivå. Kursen är en bra förberedelse för att sedan studera vidare på gymnasienivå.

Du bör vara färdig med SFI D innan du söker denna kurs.

I mindre grupp får du studera svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen samt naturorienterande ämnen. Du kommer också att delta i aktiviteter tillsammans med alla studerande på skolan. Det kan till exempel vara friskvårdsaktiviteter, temadagar eller kulturarrangemang. 

På folkhögskolan har du möjlighet att studera i lugn takt i en trygg miljö, där du både får stimulans och tid till eftertanke.

Vi förbereder dig för vidare studier

Under det år som utbildningen pågår arbetar vi tillsammans för att förbereda dig för vidare studier. När behörigheten är uppnådd kan du enkelt ta steget in på Allmän kurs gymnasienivå för att nå behörighet för yrkeshögskola eller högskola.

Allmän kurs med extra svenska vänder sig till dig som har fyllt 18 år och som har gått på gymnasieskolans IM-program eller SFI D-nivå.

Välkommen till oss på folkhögskolan!

Ansökan och inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2018-2019
Höstterminen 20 augusti - 21 december 2018
Vårterminen 7 januari – 31 maj 2019

Kurstider läsåret 2017-2018
Höstterminen 17 augusti - 20 december 2017
Vårterminen 8 januari - 1 juni 2018

Kursplats

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

För mer information kontakta:

Karin Larsson
070-259 48 38
karin.m.larsson@regiongavleborg.se

Expedition
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se