Allmän kurs i Söderhamn

Allmän kurs i Söderhamn vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper och kanske läsa in behörigheter för fortsatta studier.

Allmän kurs i Söderhamn har ett liknande upplägg som Allmän kurs i Bollnäs. Studierna omfattar svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion på gymnasienivå och kan ge behörighet till högskola eller yrkeshögskola.

Läsåret börjar med en individuell studieplanering där hänsyn tas till tidigare studieresultat och de egna studiemålen. Studierna kan i vissa fall bedrivas på grundskolenivå.

Förutom de olika ämnena ingår gemensamma teman och aktiviteter som till exempel kan vara studiebesök, föreläsningar, temastudier i aktuella och angelägna frågor samt friluftsaktiviteter. Dessa gemensamma aktiviteter är en viktig del i skolarbetet och ingår i studieomdömet.

Allmän kurs i Söderhamn erbjuder inte internat.

folkhogskola.nu kan du läsa mer om behörigheter och studieomdöme.


Heltidsstudier omfattar minst 20 schemalagda timmar per vecka.
Deltidsstudier omfattar minst 10 schemalagda timmar per vecka.

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Ansökan och inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.

Adress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2018-2019
Höstterminen 20 augusti - 21 december 2018
Vårterminen 7 januari - 31 maj 2019

Kursplats

Oxtorget 4 
Söderhamn

För information kontakta

Karin Larsson
070-259 48 38
karin.m.larsson@regiongavleborg.se

Expedition

Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se