Allmän kurs i Bollnäs

Allmän kurs i Bollnäs vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper och kanske läsa in behörigheter för fortsatta studier.

Du läser kärnämnen som svenska, matematik, engelska, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Du kan också välja friskvård, motion, skapande och personlig utveckling. Ämnesval och studietakt planeras efter dina mål och förutsättningar.

Vi arbetar i små studiegrupper där fokus ligger på respekt och tolerans för individen, men också samarbete i den lilla såväl som i den stora gruppen.

En viktig del av folkhögskolestudierna är de gemensamma aktiviteter som förekommer under ett läsår. Det kan vara musik, teater eller andra kulturarrangemang. Ibland kommer någon intressant föreläsare. Vi har olika temadagar som kan handla om miljö och hållbarhet, läslust eller något annat som ger oss nya perspektiv på livet och tillvaron.

Studierna kan leda till grundläggande behörighet till högre studier.

folkhogskola.nu kan du läsa mer om behörigheter och studieomdöme.

Heltidsstudier omfattar minst 20 schemalagda timmar per vecka.
Deltidsstudier omfattar minst 10 schemalagda timmar per vecka.

Avgift

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Ansökan och inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.

Adress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

Läsårsdata

Kurstider läsåret 2018-2019
Höstterminen 20 augusti - 21 december 2018
Vårterminen 7 januari – 31 maj 2019

Kurstider läsåret 2017-2018
Höstterminen 17 augusti - 20 december 2017
Vårterminen 8 januari - 1 juni 2018

Kursplats

Bollnäs folkhögskola

För information kontakta

Karin Larsson
070-259 48 38
karin.m.larsson@regiongavleborg.se

Expedition

0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se