SMF – Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) är en prova på kurs för dig som är inskriven på arbetsförmedlingen. Kursen vänder sig i första hand till dig som saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan, men kan även gälla andra.

Kursen är en möjlighet att under tre månader få känna på hur det kan vara att studera på en folkhögskola, så att du verkligen får känna vilken skillnad det är här, jämfört med vad du kanske är van med sen tidigare.

Målet är att du med vår hjälp ska hitta din väg framåt i livet. Allra helst genom att du hittar motivation till fortsatta studier. Det behöver inte nödvändigtvis vara teoretiska studier. Det kan även vara en yrkesutbildning. Är du inte motiverad till att studera så riktar vi in oss på att hitta ett jobb som intresserar dig.

Kursen ges på Bollnäs folkhögskola. Inskrivningsperioden är tre månader. Arbetsförmedlingen anvisar platser. Medan du studerar så behåller du din ersättning från arbetsförmedlingen.

Hur jobbar vi?

På SMF delar vi på allt.

Här gör vi allt för att lära känna dig, tar reda på dina egenskaper och förutsättningar och hjälper dig att hitta din väg framåt. Lyckas vi inspirera dig till fortsatta studier har vi lyckats bra, men om du hellre vill inrikta dig mot ett arbete så har vi också lyckats. Under perioden finns det flera aktiviteter och övningar som gör att du ska kunna lära känna dig själv och din omgivning lite bättre. Under de tre månaderna du är deltagare på kursen får du också prova på att läsa ämnen som engelska, svenska, matematik, naturkunskap, psykologi, religion och samhällskunskap.

Du märker snart att lektioner på en folkhögskola är annorlunda, då de flesta lektionerna sker i diskussionsform där alla får delta. Du kommer också delta i skolans övriga aktiviteter så som friluftsdagar, gemensamma föreläsningar, utflykter och annat. Merparten av övningar och lektioner läser du tillsammans med övriga deltagare i SMF-kursen. Ibland gör vi saker tillsammans med andra. Om du fullföljer kursen och är motiverad att studera vidare, så har du förtur i antagningen till vidare studier på Bollnäs folkhögskola.

Det enda som betyder något för oss är att du kommer framåt i livet. Vi hjälper dig med det du behöver hjälp med.

Vad är en folkhögskola?

Vad tidigare elever har sagt 

Ansökan och mer information

Prata med din handläggare på arbetsförmedlingen om du är intresserad av att delta i kursen. Din handläggare kan ge dig besked om du har chans att delta på kursen. 

Skulle du vilja göra ett studiebesök hos oss för att få veta mer om SMF så kontaktar du din handläggare på arbetsförmedlingen eller Frasse Eriksson. 

Frasse Eriksson
0278-389 31
frasse.eriksson@regiongavleborg.se