Lars-Rune Larsson

 

Text ur pågående projekt

 


Lars-Rune Larsson

Handledare och lärare i skulptur

Konstnärlig utbildning

Konstfackskolan i Stockholm 1974-1980
Konstskolan i Gävle 1972-1974

Tre viktiga utställningar och projekt

VEM SER Galleri K, Gävle 1996
Huset, Projekt i ett landskap, påbörjat 1986 och fortgår alltjämt
ARARAT Moderna museet, Stockholm 1976

Gör just nu

Inväntar en tid efter en breväxling med 10 personer. Återupptar den när tiden har löpt ut.