Etableringskurs

Etableringskursen vänder sig till dig som är nyanländ och som har en pågående etableringsplan. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till utbildningen som pågår i sex månader.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett kompetensintyg samt en plan för att fortsätta närma dig arbetsmarknaden.

Kursen formas utifrån dina tidigare kunskaper och fokus läggs på vardagsinlärning och arbetslivets krav och förhållningssätt.

Utbildningens mål är integration i det svenska förenings- och samhällslivet. Ge kunskap och verktyg för att skapa sig en plattform på den svenska arbetsmarknaden. Kursen utgår ifrån att deltagarna samarbetar och ger varandra feedback för att gå vidare i livet.

Kursen innehåller bland annat:

  • Svenska och då i första hand det språk som används inom arbetslivet och i kontakter med myndigheter och organisationer.
  • Arbetsförberedelse och orientering av arbetsmarknaden.
  • Spelregler som gäller på arbetsmarknaden.
  • Personlig marknadsföring och entreprenörskap.
  • Lokal historia kopplat till framtidsvisioner.
  • Skapa personliga kontakter och bygga nätverk.

Studierna genomförs i klassrum, genom eget arbete och grupparbete. Gruppen gör även studiebesök, har olika föreläsningar sam genomför praktiskt arbete.

All undervisning sker på svenska.

Kursorter: Bollnäs och Söderhamn

Tillsammans når vi målet!

För mer information kontakta

Ann Jonsson
0278-389 13 eller 073-082 89 11
ann.jonsson@regiongavleborg.se 

Adress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs