Utbildningar

Allmän kurs

Allmän kurs vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper och kanske läsa in behörigheter för fortsatta studier.

Musiklinjen

Musiklinjen har 6 olika inriktningar. En 2-årig utbildning för klassiska och afromusiker samt 1-åriga utbildningar i ljudteknik, sound design, folkmusik, och singer-songwriter. Dessutom finns en stråkklass.

Radiolinjen

Radiolinjen är en 2-årig utbildning för dig som vill lära dig att arbeta med radio. Utbildningen innehåller både teoretiska studier och praktiskt arbete med radiomediet.

Konstskolan

Konstskolan i Gävle erbjuder en bra och bred konstnärlig grundutbildning. Utbildningen är i första hand avsedd som förberedande för vidare högskolestudier inom konstområdet men håller också så hög nivå att den även kan fungera som grundutbildning för att professionellt verka som konstnär eller annat yrke inom området.

Skrivarlinjen

Skrivarlinjen erbjuder två olika utbildningar: Skrivarlinjen-distanskurs och Pennspetsen-distans. I båda utbildningarna utvecklar du skrivandets hantverk samtidigt som du får hjälp att utforska din individuella stil.

Etableringskurs

Etableringskursen vänder sig till dig som är nyanländ och som har en pågående etableringsplan.

Sommarkurser

Under sommaren går bland annat en skrivarkurs på Bollnäs folkhögskola.

Trädgårdskurs

Trädgårdsutbildning i samarbete med Wij trädgårdar.

Ansökan

Information om ansökningsblanketter och prospekt.

Utbildningar i samarbete med arbetsförmedlingen

Om etableringskurser, studiemotiverande kurser och andra utbildningar som genomförs tillsammans med arbetsförmedlingen.

Viktig information

Här finns information till dig som studerande. Tider för sista ansökningsdag, läsårsdatum, priser för boende med mera.