Skolråd

Bollnäs folkhögskola har ett skolråd som träffas en gång i månaden.

Skolrådet består två studeranderepresentanter från varje linje, rektor, internatföreståndare, två lärarrepresentanter samt administrativ personal.

Skolrådets syfte är att våra studerande ska kunna lyfta och diskutera olika frågor och att få information från rektor. Skolrådsrepresentanterna ska vara språkrör som fångar upp vad som tycks och tänks på respektive linje gällande både stort och smått.

Vi vill att alla som studerar på skolan ska känna sig delaktiga och kunna påverka sin studiesituation.

Skolrådet har även utsett ett studerandeskyddsombud.