Viktig information

Information till sökande/studerande om Dataskyddsförordningen och SchoolSoft (pdf)

LinjeSista ansökningsdagInträdesprovInlämning av arbetsprover
Allmän kurs Bollnäs Datum för ansökan och inträdesprov 2019 publiceras under oktober!
Allmän kurs med extra svenska
Allmän kurs Söderhamn
Konstskolan i Gävle
Musiklinjen jazz
Musiklinjen klassisk
Musiklinjen folkmusik
Musiklinjen ljudteknik
Musiklinjen singersongwriter
Radiolinjen
Skrivarlinjen, distans
Skrivarlinjen Pennspetsen, distans
Trädgårdsutbildning 15 oktober 2018  

Utbildningar i samarbete med arbetsförmedlingen

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Etableringskurs

Studeranderätt

Läs om studeranderätt, antagningsrutiner och kursbeskrivningar.

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiehjälp för dig som inte fyllt 20 år hanteras av skolan. Mer info finns på www.csn.se

Är du arbetslös kontakta Arbetsförmedlingen. Är du i rehabiliteringsåtgärd kontakta Försäkringskassan.

Kurstider läsåret 2018-2019

TerminDatum
Höstterminen 20 augusti - 21 december 2018
Vårterminen 7 januari - 31 maj 2019

Avgifter

En obligatorisk avgift om 500 kr/termin tillkommer som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.

Elever på musiklinjen betalar även 700 kr/år i clinicsavgifter.

För elever på konstskolan gäller särskilda avgifter för materialuttag. (Se särskild information för konstskolan.)

Priser för mat och logi

Internat

5 354 kr per månad i litet enkelrum
5 784 kr per månad i stort enkelrum
5 010 kr per månad och person i dubbelrum

Kost måndag-torsdag 160 kr/dag, fredagar 100 kr (middag serveras ej på fredagar) ingår i ovanstående priser.

Fakturabeloppet kan variera något beroende på hur många dagar det är i månaden som fakturan avser.

Kostavdrag medges vid fastlagda lov, resor till timlärare och musiksökningar. 
Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betalningsvillkor.

Med reservation för förändringar inför kommande läsår.

Internatföreståndare och husmor: Gunilla Pettersson
0278-389 08, gunilla.pettersson@regiongavleborg.se

Olycksfallsförsäkring

Region Gävleborg har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla deltagare.

Försäkringsbrev (pdf)