Miljöarbete på skolan

Bollnäs folkhögskola är miljöcertifierad sedan 2008. Nu börjar vårt systematiska miljöarbete.

Våren 2007 inleddes miljöarbetet på Bollnäs ´folkhögskola med att en miljöutredning gjordes. Miljöarbetet omfattar hela skolans verksamhet i Bollnäs och Konstskolan i Gävle. Målet var att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004. I arbetet formulerades våra miljömål. All personal fick en grundläggande miljöutbildning. Det praktiska miljöarbetet utgick ifrån miljöutredningen.

Efter ca ett års arbete med att ta fram rutiner och dokumentation kring hur vi ska göra med avfall, kemikalier, miljöutbildningar och annat som påverkar miljön omkring oss, har vi blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004. Resultatet av detta arbete finns samlat i skolans Miljöhandbok.

Bakgrunden till vårt miljöarbete är det miljöprogram 2003-2008 som beslutats av landstingsfullmäktige. I det beslutet ingick det att ett miljöledningssystem ska införas. Två enheter har sedan dess certifierats och hösten 2006 tillfrågades Bollnäs folkhögskola om att ingå i ett pilotprojekt som skulle leda till att ytterligare två enheter certifierades.

Den 5 maj 2008 hade vi stor fest med kaffe och tårta. Landstingsdirektör Svante Lönnbark överlämnade certifikatet från SFK Certifiering AB. Det pryder nu sin plats på skolans reception.

Nu har vi lagt ribban, under kommande år ska vi flytta upp den.

Bollnäs folkhögskolas samrådsgrupp har beslutat att kommunicera verksamhetens betydande miljöaspekter externt.

En miljöaspekt innebär att skolan påverkar den omgivande miljön på något sätt genom att bedriva verksamhet. Är miljöaspekten betydande är också skolans påverkan på miljön betydande.

De aktiviteter på skolan som genererar störst miljöpåverkan är hanteringen av farligt avfall, användningen av elenergi, kemikalier, förbrukningsmaterial och livsmedel.