Boende på skolan

Att bo på skolans internat innebär att du äter alla måltider vid skolan (måndag - fredag). Elevrum hyrs av dig som elev under ett läsår, två terminer. Internatboende innefattar kostnad för alla måltider, måndag–fredag.

Elevrum hyrs av dig som är elev för ett helt läsår. Byte av rum eller överlåtelse av rätt att nyttja rum kan endast ske efter medgivande av skolans internatföreståndare/husmor.

I samband med att hyresgäst flyttar sker gemensam besiktning av representant för skolan och hyresgästen. Besiktningsprotokoll skrivs. Internatföreståndaren eller annan företrädare för skolan har rätt att löpande granska hygien och slitage i rummen tillsammans med hyresgästen eller med hans/hennes medgivande. Det är inte tillåtet att ha inneboende på rummet.

Vid skada på inventarier under hyrestiden svarar hyresgästen för alla kostnader, vilket också gäller allmänna utrymmen som tvättstuga, kök och allrum.

Om hyresgästen flyttar från elevhemmet under läsåret gäller en månads uppsägningstid.

Följande utrustning tillhandahålls i elevrummen under hyrestiden:

  • Säng med madrass
  • Sänglampa
  • Gardiner
  • Sängbord
  • Skrivbord 
  • Arbetsbelysning 
  • Stol
  • Anslagstavla
  • Bokhylla 

Toalett och dusch finns på varje rum.

Flyttning av inventarier ovan ska godkännas av internatföreståndare.

Du har som hyresgäst tillgång till tvättstuga, gemensamt kök och dagrum med teve. Du ansvarar för städning av rummet, dagrum, kök och sophantering.

Övning på instrument får endast ske i särskilt anvisade lokaler utanför elevhemmen. Uppsättning av anslag, tidningsurklipp, foton m.m. sker på anvisad plats.

Rökförbud gäller på elevhemmen. Djur får inte medtagas i skolans enskilda eller allmänna lokaler.

Priser för mat och logi (gäller endast elever i Bollnäs)

Internat

5414 kr per månad i litet enkelrum
5844 kr per månad i stort enkelrum
5070 kr per månad och person i dubbelrum

Kost måndag-torsdag 163kr /dag,
Fredag serveras endast frukost och lunch 102kr ingår i ovanstående priser

Fakturabeloppet kan variera något beroende på hur många dagar det är i månaden som fakturan avser.

Kostavdrag medges vid fastlagda lov, resor till timlärare och musiksökningar.
Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betalningsvillkor.

Med reservation för förändringar inför kommande läsår.

Internatföreståndare och husmor: Gunilla Pettersson
Telefon 0278-389 08, gunilla.pettersson@regiongavleborg.se