Invigning av konstinstallation på Bollnäs folkhögskola

Konstskolan i Gävle tillhör sedan 1989 Bollnäs Folkhögskola. Årligen, sedan våren 2011, anordnas en tävling bland tidigare elever där vinnaren får göra en utställning på en utställningsplats i folkhögskolans lokaler. Årets vinnare heter Victor Claesson.

Att göra en konstinstallation skulle dels tillmötesgå önskemål från skolan deltagare och personal om en mer genomarbetad miljögestaltning men den skulle också göra Konstskolans verksamhet närvarande vid huvudskolan. Uppdraget gjordes till en tävling och konstinstallationen är inte permanent.

Det vinnande förslaget ställs ut i matsalens entré i ett år då en ny tävling utlyses med ett nytt vinnande förslag som resultat. Tävlingen vände sig till skolans andra och tredje års elever.

Datum: Tisdag 14 februari.
Tid: 10:00.
Plats: Bollnäs folkhögskola, Skolallén 10, 802 51 Bollnäs.

Årets vinnare, Victor Claesson, är född 1985 i Gävle. Såhär beskriver han själv sitt arbete:

Heaven And Hell. And Earth // Alkemisterna

fragmentering (av latin fragmeʹntum ’stycke’, ’spillra’, av fraʹngo ’bryta sönder’), sönderdelning; en process vid människans exploatering av olika biotoper som leder till dessas uppstyckande i smärre ”öar” omgivna av ”hav” av annan biotoptyp.

- Mitt verk består av ett tjugotal abstrakta målningar som på nära håll ska kunna urskilja sig helt individuellt från varandra, men som på avstånd betraktas som en enhet av sammankopplade strukturer. På andra sidan trappan står de upplysta alkemisterna och gömmer sig mitt ibland oss. De bär på hemligheter som vi inte är i närheten av att känna till. Vi blir succéartat distraherade av himmel och helvete medan dem regerar tryggt över jorden. Men kommer hemligheten ut så spricker illusionen, och vi alla kommer inser att alkemi inte ens existerar.

Kontaktperson

Jens Salander
Linjeansvarig, Konstskolan i Gävle
026-158041
jens.salander@regiongavleborg.se