Sjukhuset i Bollnäs

DCF 1.0

Inför ditt besök på sjukhuset

Kom ihåg att ta med eventuell medicinlista. Undvik starka parfymer/rakvatten inför ditt besök hos oss då vi har patienter och personal med allergiska besvär.
Bra att veta inför ditt besök 

När du kommer till oss

Anmäl dig i servicereceptionen vid huvudentrén. ID-handling samt frikort ska uppvisas. Avgifter kan betalas med kort eller faktureras. Öppettider för kassan är 7.15-17.00. 

Öppettider

Huvudentrén är öppen 6.00-20.00 varje dag.
Besökstider på vårdavdelningar, alla dagar 14.00-19.00.

Besöka patienter på sjukhuset

Information

Parkering

Till vänster om Bollnäs sjukhus finns parkering för patienter, besökare och personal, se karta. Avgiftsfri parkering.

Att resa till och från sjukhuset

Vid sjukresa gäller billigaste färdsätt, i första hand linjelagd sjukresebuss eller kollektivtrafik (buss eller tåg).
Information om sjukresor

För beställning av sjukresebuss och taxi

Ring 0771-38 39 40

Rökfritt sjukhusområde

Sjukhusområdet är rökfritt, rökning tillåten endast utomhus vid anvisade platser, se karta över sjukhusområdet.

Karta

Kartan över sjukhusområdet hjälper dig att hitta rätt. Vi har inga sjukhusvärdinnor.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan har sin verksamhet till vänster i entréplanet.

Synpunkter på vården

Sjukhuset i Bollnäs välkomnar dina eventuella synpunkter på vården eftersom det bidrar till kvalitetsförbättringar. Tala i första hand med din läkare eller någon annan person som medverkat vid besöket eller behandlingen. Du kan också kontakta verksamhetschef eller Patientnämnen, som nås via Landstingets telefonväxel 026-15 40 00. 

1177 Vårdguidens e-tjänst

Patientnämnden och de flesta mottagningar och hälsocentraler kan du även nå via 1177 Vårdguidens e-tjänst

Tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt när det gäller patienters sjukdomar och personliga förhållanden.