Lagen om psykiatrisk tvångsvård

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård.

Det är ett stort ingrepp i integriteten att tvingas till vård, men ibland kan det vara nödvändigt om man till exempel är psykotisk och har självmordstankar eller är farlig för andra människor. Då kan man behöva vård dygnet runt på ett sjukhus eller någon annan psykiatrisk vårdinrättning, så kallad sluten psykiatrisk tvångsvård. 

Läs mer om lagen om psykiatrisk tvångsvård på 1177 Vårdguiden

Vanliga frågor och svar om psykiatrisk tvångsvård