Vuxenpsykiatri

 • Vi erbjuder specialistpsykiatriska insatser och behandlingar till patienter med komplicerad psykisk ohälsa. 
 • Den vård vi erbjuder utgår från Nationella riktlinjer och lokala vårdprogram. 
 • Vi strävar efter att erbjuda psykiatrisk vård med hög kvalité.
 • Vi arbetar aktivt med registrering i kvalitetsregister.
 • Region Gävleborg har en gemensam värdegrund:
  - Professionalism och ansvar 
  - Respekt och ödmjukhet
  - Öppenhet och ärlighet

Verksamhetschef

Elin Rosengren