Röntgen Gävle

Vid avdelningen utförs många olika typer av undersökningar. Det innebär allt från röntgen av skelett, lungor med mera till datortomografi, magnetisk resonanstomografi (magnetkamera), genomlysning, kärlröntgen, tandröntgen och ultraljud. Vid avdelningen utförs också en del behandlingar, bland annat av förträngningar i blodkärl.

Till avdelningen hör också mammografienheten vars grundare, Bengt Lundgren, redan på 1970-talet utvecklade den metod för undersökning av bröst som idag är spridd över hela Sverige och även i många andra länder.

Under slutet av 1990-talet digitaliserades all bildhantering. Idag framställs, granskas och lagras alla bilder helt digitalt (filmlöst). Den digitala tekniken har inneburit en förbättring av den diagnostiska kvaliteten och tillgängligheten av bilder har ökat betydligt. Då behov uppstår kan bilder också skickas elektroniskt till andra sjukhus.  ´

Drop in

Många röntgenundersökningar av skelett och lungor kan göras utan tidbokning under våra öppna mottagningstider, Drop in (se öppettider). När du remitteras till röntgen kan din läkare upplysa dig om undersökningen du ska genomgå är en sådan.

 

Vårdenhetschefer

Anna-Maria Winroth, Behrooz Kaveh

Medicinsk rådgivare

Magnus Hjelm

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer