Obligatorisk hygienutbildning - Region Gävleborg

Obligatorisk hygienutbildning är för all personal som arbetar på uppdrag av Region Gävleborg i patientnära vård. Utbildningen omfattas av två steg och vissa förkunskaper krävs.

Utbildningen är ett beslut från politikerna och kommer att upprepas för all personal med 1½ - 2½ års mellanrum. Vårdhygien har fått uppdraget att utföra utbildningen samt säkerställa deltagandet.

Utbildningen omfattas av två steg och vissa förkunskaper krävs. De som gått utbildning del 1 under 2016 ska inte gå den igen under 2017 utan tidigast 2018.

Framöver kommer en utbildningsinsats del 2 som gäller material och förråd men den startar tidigast till hösten 2017. Även den kommer att upprepas med 2 -3 års intervall.

Syfte och mål

Ge vårdpersonalen ökad förmåga att implementera den teoretiska kunskapen om god hygien i vården i det dagliga arbetet. Målet är att undvika uppkomst av vårdrelaterade infektioner och att förhindra smittspridning i vården.

Förkunskaper

Innan du anmäler din personal till utbildningen måste de ha läst/genomfört:

Anmälan 

Skicka ett mail med förfrågan till nedan e-post:

obligatorisk.hygienutbildning@regiongavleborg.se 

Genomförs på plats hos verksamheterna.
 

Utvärdering av hygienutbildning

Utvärdering för dig som arbetar inom primärvården/mottagning

Utvärdering för dig som arbetar inom slutenvården

Kontakt

Vid frågor om utbildningen kontakta obligatorisk.hygienutbildning@regiongavleborg.se.