Säsongsinfluensa-vaccination och pneumokocker

Aktuellt

Influensan har nått Gävleborg, nu finns det vaccin igen - 2019-01-09

Information till vården - Reviderad 2019-01-28

 

2019-01-02
Nu behöver ni inte längre inventera antal influensadoser.

 

2018-12-19
Nu finns Vaxigrip Tetra att beställa hos leverantören.
Viktigt att ni beställer så snart som möjligt, inom en vecka från idag. Därefter kan de kvantiteter som reserverats för Gävleborg släppas till andra landsting! Vaccinet levereras kring nyår.

 

2018-11-19
Vaxigrip Tetra restnoterad.

Informationsmaterial att skriva ut - Länk till annan sida
Influensavaccination av patientnära personal -  Vaccinationstillfällen

 

Frågeformulär influensavaccin till patient

Svenska

arabiska, engelska och finska. Sida 2 på svenska.

Frågeformulär pneumokockvaccin till patient 

Svenska

arabiska, engelska och finska. Sida 2 på svenska.

Handläggning av influensa

Handläggning av misstänkt eller säkerställd influensa

Influensavaccination av gravid

Folkhälsomyndigheten:

Information till dig som är gravid -  Finns även på flera språk

Frågor och svar om influensavaccination av gravida 

Vaccination av gravida mot influensa, kunskapsöversikt för hälso- och sjukvården 

Injektionsteknik

Injektionsteknik - Vårdhandboken

IVAR

Så här använder du IVAR - Lathund för Region Gävleborg

Så här användar du IVAR - Lathund för privata vårdgivare

IVAR inrapportering - För regiondrivna hälsocentraler och mottagningar

IVAR  inrapportering - För privata vårdgivare

SÄBO

Hälsocentralerna rapporterar via ett formulär hur många doser de lämnat till SÄBO och hemsjukvård. 

Inrapportering av vaccinationsdoser - Formulär

SÄBO registrerar doserna i Svevac.

Svevac

Alla vaccinationer ska registreras i Svevac.
Inloggning till Svevac. 

Viktigt:
Man måste registrera behörighet i Svevac även om man arbetar i journalsystemet PMO. Om man inte är registrerad användare så går inte vaccinationsinformationen över från PMO till Svevac.

Patienten behöver inte ge samtycke till att registrering görs i Svevac.
Länk till information om samtycke
Mer om Svevac

Vaccin avtal och information om beställning

Vaccin - Avtalade priser och information om beställning - Läkemedelsenheten