Säsongsinfluensa-vaccination och pneumokocker

Aktuellt

Viktigt om vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker.

Information till vården - Reviderad 2018-10-15
Informationsmaterial att skriva ut - Länk till annan sida
Influensavaccination av patientnära personal -  Vaccinationstillfällen

 

Frågeformulär influensavaccin till patient

Svenska

arabiska, engelska och finska. Sida 2 på svenska.

Frågeformulär pneumokockvaccin till patient 

Svenska

arabiska, engelska och finska. Sida 2 på svenska.

Handläggning av influensa

Handläggning av misstänkt eller säkerställd influensa

Influensavaccination av gravid

Folkhälsomyndigheten:

Information till dig som är gravid -  Finns även på flera språk

Frågor och svar om influensavaccination av gravida 

Vaccination av gravida mot influensa, kunskapsöversikt för hälso- och sjukvården 

Injektionsteknik

Injektionsteknik - Vårdhandboken

IVAR

Så här använder du IVAR - Lathund för Region Gävleborg

Lathund för sjunetanvändare för att logga in i IVAR - Gäller privata vårdgivare

IVAR inrapportering - För regiondrivna hälsocentraler och mottagningar

IVAR  inrapportering - För privata vårdgivare

SÄBO

Hälsocentralerna rapporterar via ett formulär hur många doser de lämnat till SÄBO och hemsjukvård. 

Inrapportering av vaccinationsdoser - Formulär

SÄBO registrerar doserna i Svevac.

Svevac

Alla vaccinationer ska registreras i Svevac.
Inloggning till Svevac. 

Viktigt:
Man måste registrera behörighet i Svevac även om man arbetar i journalsystemet PMO. Om man inte är registrerad användare så går inte vaccinationsinformationen över från PMO till Svevac.

Patienten behöver inte ge samtycke till att registrering görs i Svevac.
Länk till information om samtycke
Mer om Svevac

Vaccin avtal och information om beställning

Vaccin - Avtalade priser och information om beställning - Läkemedelsenheten