HIV/STI - samordning

Kontaktperson Elaine Persohn
HIV/STI-samordnare telefon 026-15 51 50


Aktuellt

Sexualitet & intellektuell funktionsnedsättning - Gävle 25 september
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige bjuder in till en utbildningsdag kring sexualitet och funktionsnedsättningar. Utbildningen erbjuds på fyra orter. Läs mer och anmäl dig här.

 

Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter
Litteraturöversikten sammanfattar det aktuella kunskapsläget om hiv- och STI-preventivainsatser riktade till migranter.

 

Tidigare nyheter  
 

Handlingsplan

Handlingsplan för förebyggande av hiv/STI och oönskade graviditeter 2018-2021.

Ledningsgrupp mot hiv/STI och oönskade graviditeter

Protokoll från ledningsgruppen  Vårens möten är inplanerade 21 februari och 29 maj 2019.

Lokala hiv/STI-grupper i Gävleborg

Läs mer om lokala hiv/STI-grupper 

Statsbidrag 2019

Ansökan verksamhets- och projektbidrag för hiv/STI-prevention.

Ny förordning om stadsbidrag

Utbildning

Broschyr/material

Kondomutbud

Affischer och annat material för klamydia.se 

Övrigt