HIV/STI - samordning

Kontaktperson Elaine Persohn
HIV/STI-samordnare telefon 026-15 51 50


Aktuellt

Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter
Litteraturöversikten sammanfattar det aktuella kunskapsläget om hiv- och STI-preventivainsatser riktade till migranter.

 

Tidigare nyheter hiv/STI  
 

Handlingsplan

Handlingsplan för förebyggande av hiv/STI och oönskade graviditeter 2018-2021.

Ledningsgrupp mot hiv/STI och oönskade graviditeter

Protokoll från ledningsgruppen  Höstens möten 13 september och 1 november.

Lokala hiv/STI-grupper i Gävleborg

Läs mer om lokala hiv/STI-grupper 

Statsbidrag 2019

Ansökan verksamhets- och projektbidrag för hiv/STI-prevention.

Ideella organisationer på regional och lokal nivå - Sista ansökningsdag var 11 september 2018

Ideella organisationer på riksnivå - Sista ansökningsdag var 4 september 2018

Ny förordning om stadsbidrag

Utbildning

Broschyr/material

Kondomutbud

Affischer och annat material för klamydia.se 

Övrigt