Information om hälsosamtal och vård för nyanlända

Folkhälsomyndigheten

Flyktingsituationen i Sverige - Samlad information om: 

  • Riskbedömning av smittspridning
  • Vägledning om prioritering för vård
  • Vaccinationsrekommendation
  • Affischer om god handhygien på åtta olika språk
  • Vård och sjukdomsinformation på andra språk  
  • Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden
  • Frågor och svar om asylboenden

Rekommendation om kokning av dricksvatten vid vattenburen smitta på flera språk:
Arabiska, engelska, farsi, finska, franska, somaliska och tigrinska.

Information om flyktingsituationen 

Samlad sida med olika aktörers information kopplat till flyktingsituationen. - krisinformation.se 

Frågor och svar

Om smittsamma sjukdomar och asylboenden samt om hygien och smitta för dem som arbetar med flyktingar.

MRB-screening i Gävleborg sker enligt våra handläggningsprogram, kontakt med Smittskydd Gävleborg och enligt Smittskyddslagen.

Praktiskt om hälsoundersökningar i Gävleborg

Undersökning och handläggning av provsvar vid hälsoundersökning
Samverkan mellan region och skolhälsovård
Vård till asylsökande och flyktingar i Gävleborg - Information om kostnadsfri hälsoundersökning för nyanlända samt brev med svarstalong finns på flera språk.

Remiss till Asyl- och Migranthälsa - Remiss

Svevac
Registrering av asylsökande
Registrering av barn som ej har LMA-nr 

Praktiskt om vaccination efter hälsoundersökning i Gävleborg

Bedömning och vaccination när dokumentation är osäker eller saknas
Komplettering av vaccination hos tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar
Registrering i nationellt register
Registering i Svevac
Riskländer med tuberkulos och hepatit B - Folkhälsomyndigheten
Rikshandboken för barnhälsovård
WHO- vaccinationsschema

Praktiskt från Asyl- och Migranthälsan

Asyl-och Migranthälsa Region Gävleborg - webbsida

Närsjukhuset i Söderhamn, 826 81 Söderhamn
Eva Onelius tel: 0270-77202
Margareta Rolfhamre tel: 070-3677056

Remiss till Asyl och Migranthälsa - Remiss

Socialstyrelsen

Vägledning kring vård- och omsorg för asylsökande
Föreskrift och allmänna råd om hälsoundersökning
Vård för papperslösa 

Nytt kommunikationsstöd för människor på flykt

DART: Kommunikations- och dataresurscenter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har tagit fram två bildstöd för samtal med människor som har flytt. Bildstöden går att ladda hem från Internet och finns på svenska, engelska och arabiska.De går att använda digitalt och att skriva ut på papper.

För att hitta bildstöden, och för att läsa mer om hur de kan användas, gå in på:
www.kom-hit.se/flykting där finns information om hur man använder bilder för att kommunicera, och fria bildstöd att ladda ner.

Information på andra språk

Smittskydd har samlat patientinformation, råd och fakta, vaccinationer och information från SKL och 1177. Se rubrik Information på andra språk.

Integration

Information om hälso- och sjukvård till asylsökande och flyktingar. 
Avgifter, psykisk hälsa, utbildningar statistik och beslut, läs mer. 

Va med

Vamed.se är en nationell plattform för samhällsinformation, sfi och etablering som vänder sig till dig som arbetar med nyanländas etablering.  Ett informations- och metodmaterial som utgår från värden, välfärdsstat och vardagsliv.
Du kan läsa mer via denna länk.