Aktuellt - Screena för MRB

Patienter ska screenas för förekomst av MRSA, ESBL och VRE:

Inför inneliggande sjukvård och vid avancerad poliklinisk sjukvård -exempelvis dialys, blodtransfusion, omläggning av vätskande sår.

Om de vårdats utanför Norden enligt nedan

 • sjukhusvårdats utanför Norden senaste 6 månaderna
 • erhållit avancerad poliklinisk vård (t.ex. såromläggning, dialys) utanför Norden senaste 6 månaderna
 • om person i samma hushåll är bärare vårdad på sjukhus i Norden där det pågår smittspridning
 • om patienten anlänt som flykting till Sverige under 2015 eller senare

Patienter ska screenas för förekomst av VRE:

Inför inneliggande sjukvård och vid avancerad poliklinisk sjukvård -exempelvis dialys, blodtransfusion, omläggning av vätskande sår.

Om de vårdats i Sverige enligt nedan

 • Barnavdelningarna vid Lunds Universitetssjukhus.
 • Karolinska Huddinge.
 • Kungälvs sjukhus Västra Götaland
 • Sörmlands tre sjukhus (Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm).
 • Västerbottens tre sjukhus (Umeå, Skellefteå och Lycksele).
 • Örebro tre sjukhus (Örebro, Lindesberg och Karlskoga).
 • Östersunds sjukhus. 

Vårdpersonal i patientnära vård ska före återgång i arbete screenas för MRSA

Om personalen

 • vårdats på sjukhus utanför norden under de senaste 6 månaderna ellerarbetat på sjukhus utanför norden under de senaste 6 månaderna

Rutin

Aktuella områden för screening av multiresistenta bakterier

Provtagningsanvisningar

MRSA - Näsöppning, svalg, perineum och om det finns sår, infarter, eksem eller skadad hud.

ESBL - Pinnprov från faeces eller ändtarmen.

VRE - Pinnprov från faeces eller ändtarmen.

Länk till Kliniskt Mikrobiologiskt laboratoriums sida för provtagnings-anvisningar