Bidragsgrupp

Bidragsgruppen består av fyra utsedda representanter från brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborgs samordnare för funktionsnedsättning.

Beslut om aktivitetsbidrag tas av bidragsgruppen enligt rutin för bidrag till handikapporganisationerna.

Mer om bidragen.