Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till chefer, kategoriledare, upphandlare, avtalscontrollers, supportfunktioner och beställarenheten för tandvård - alla på inköpsavdelningen inom Region Gävleborg.

Inköpsavdelningen

NamnTitelKontaktuppgifter
Peter Hautzinger Avdelningschef 026-15 57 10
peter.hautzinger@
regiongavleborg.se

 

 

Produkt- och tjänsteavtal

Namn och titelAnsvarsområdeKontaktuppgifter
Eva Lassander
Enhetschef
  026-15 03 88
eva.lassander@
regiongavleborg.se

Kategoriledare

Erika Dackell
Kategoriledare
Tekniska hjälpmedel (för patienten)
Hörapparater och syntekniska hjälpmedel, kontaktlinser, rullstolar, kryckor,
ortopediska hjälpmedel, diabeteshjälpmedel, insulinpumpar
Läkemedel och läkemedelsrelaterade tjänster Medicinsk gas
Medicintekniska produkter: suturer/staplings
Sjukvårdinventarier: sängar, sängbord, rullbord, operationsbord,
droppställningar m.m. Patienttransporter
026-15 45 80
erika.dackell@
regiongavleborg.se
Jenny Tideström
Kategoriledare
Medicinteknisk utrustning
Medicintekniska produkter: implantat, proteser, stentar, reagenser
Förbrukningsmaterial: kemtekniska produkter städ, kontorsmateriel,
engångsartiklar, småel
026-15 43 67
jenny.tidestrom@
regiongavleborg.se

Avtalscontrollers

Ann Edin
Avtalscontroller
Fastighetsutveckling och underhåll
Lokalvård,
Transportmedel
Bevakning, säkerhetstjänster samt larm
026-15 76 00
ann.edin@
regiongavleborg.se
Berit Lindahl 
Avtalscontroller
Sjukvårdsmateriel
Operations/undersökningshandskar
Desinfektionsmedel
Hygienartiklar

Inkontinensskydd
026-15 58 42 
berit.lindahl@
regiongavleborg.se
Hanna Nordgren
Avtalscontroller
Bank- och finanslösningar 
Logistiktjänster 
Arbetskläder och personlig utrustning 
Tolktjänster 
Bidrag, kultur, arrangemang och köpt folkhögskoleutbildning 
Intern och extern kommunikation och information 
Resor och logi
026-53 16 09 
hanna.nordgren@
regiongavleborg.se
Jonas Pettersson
Avtalscontroller
IT
Medicinteknisk utrustning
026-15 45 49
jonas.pettersson@
regiongavleborg.se

Upphandlare

Joakim Alinder
Upphandlare
Upphandling 026-53 10 57
joakim.alinder@
regiongavleborg.se
Linda Andersson 
Upphandlare
Upphandling 026-53 13 23
linda.gunilla.andersson@
regiongavleborg.se
Fanny Eriksson
Upphandlare
Upphandling 026-53 15 70
fanny.g.eriksson@
regiongavleborg.se
Laila Gustafsson
Upphandlare
Upphandling 026-53 15 62
laila.gustafsson@
regiongavleborg.se
Göran Klang
Upphandlare
Upphandling 026-15 86 74
goran.klang@
regiongavleborg.se
Sofia Karlsson
Upphandlare
Upphandling 026-650292
sofia.s.karlsson@
regiongavleborg.se
Anders Kvick
Upphandlare
Upphandling 026-13 11 42
anders.s.kvick@
regiongavleborg.se
Börje Lindholm
Upphandlare
Upphandling 026-15 03 78
borje.lindholm@
regiongavleborg.se

Katarina Bryskhe
Upphandlare

 Upphandling 026-53 11 51
katarina.bryskhe@
regiongavleborg.se

Supportfunktioner

Eva Andersson
Inköpssupport
inkop@regiongavleborg.se
Fritextbeställningar
026-53 10 70
eva.i.anderson@
regiongavleborg.se
Ann-Katrin Öholm
E-handelsadministratör
E-handel 026-53 13 17
ann-katrin.oholm@
regiongavleborg.se

Köpt vård

Namn och titelAnsvarsområdeKontaktuppgifter
Eva Lassander
Enhetschef
  026-15 03 88
eva.lassander@
regiongavleborg.se
Greger Jonsson
Avtalscontroller
Uppföljning av verksamhet
Uppföljning avtal
Leverantörsutveckling
Revisionsverksamhet
026-15 86 22, 070-681 77 71
greger.jonsson@
regiongavleborg.se
Susanne Westin
Avtalscontroller
Uppföljning av verksamhet
Uppföljning avtal
Leverantörsutveckling
Revisionsverksamhet
026-15 42 28, 076-829 81 61
susanne.westin@
regiongavleborg.se
Charlotte Jonasson
Upphandlare
Upphandling 026-65 02 82
charlotte.a.jonasson@
regiongavleborg.se

 

Beställarenheten för tandvård

Namn och titelAnsvarsområdeKontktuppgifter
Carin Wetterberg
Bedömningstandläkare
Förhandsbedömningar, särskilda tandvårdsstödet
Sakkunnig patientnämnd
026-15 65 61
carin.wetterberg@
regiongavleborg.se
Eva Gustafsson
Bedömningstandläkare
Förhandsbedömningar, särskilda tandvårdsstödet eva.e.gustafsson@
regiongavleborg.se
Susanne Lukkarinen
Administrativ assistent
Kontakt tandvårdsfrågor 026-15 58 20 
susanne.lukkarinen@
regiongavleborg.se
Ingrid Nilsson
Administrativ assistent
Kontakt tandvårdsfrågor  026-15 58 20
inger.m.nilsson@
regiongavleborg.se