Till startsidan

Utbildningar i Gävleborg

64 procent av de personer från Gävleborg som börjar en högskoleutbildning gör det på en högskola utanför regionen. De flesta som var nybörjare vid Högskolan i Gävle under 2015 kommer från Stockholm. Det finns därmed stora möjligheter att se hur utbildningarna kan, eller inte kan, tillgodose behovet av utbildade inom bristyrken. 

Det är viktigt att vår utbildningsnivå höjs samtidigt som det är viktigt att de utbildningar vi tillhandahåller svarar mot ett behov på arbetsmarknaden. Region Gävleborg har i "Utbildningar i Gävleborg 2015" sammanställt statistik över några av de utbildningar som bedrivs i Gävleborgs län. De som beskrivs är både på gymnasial nivå, inom Folkhögskolor, Kommunala vuxenutbildningar och Högskoleutbildningar.

Statistiken visar bland annat att:

- Antalet elever i gymnasiala introduktionsprogram fortsätter vara högt. Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan, säger Thomas Lundberg, kompetensstrateg, Region Gävleborg. 

- Ungas utbildningsval fortsätter att vara könsbundna och riskerar att befästa en redan könsmässigt ojämställd arbetsmarknad, säger Niclas Cronsell, avdelningschef Arbetsmarknad och kompetens, Region Gävleborg.
 
Målgrupper för rapporten är bland andra kommunala företrädare, Arbetsförmedlingen, YH-myndigheter, utbildare som på olika sätt planerar och/eller genomför vilka utbildningar/program som ska genomföras i länets respektive kommuner, i landskapen och i länet. Sammanställningen kan även fungera som ett underlag till länets arbetsgivare över vad det finns för utbud och efterfrågan kring utbildad arbetskraft.

Läs mer i rapporten nedan.

Utbildning i Gävleborg (pdf)

Dela denna sida


Publicerad 2016-02-22
Uppdaterad 2016-02-22
Publicerat av webbredaktionen