Till startsidan

Fakta

Om Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppdraget att främja utvecklingen i tillväxtföretag i de fem nordligaste länen däribland Gävleborg. Kunderna återfinns inom alla branscher. Norrlandsfonden är speciellt intresserad av företag som investerar i ny teknik och nya affärsområden och erbjuder kompletterande lån för att finansiera kapitalbehovet vid satsningar som leder till tillväxt.

Om den Europeiska investeringsfonden

Europeiska investeringsfondens (EIF) är en del av Europeiska investeringsbanken. Dess centrala uppgift är att stödja Europas mikroföretag samt små och medelstora företag genom att hjälpa dessa att få tillgång till finansiering. EIF utvecklar och erbjuder instrument för både ägarkapital, lånekapital, garantier och mikrofinansiering. Detta syftar till att främja EUs målsättningar inom innovation, entreprenörskap, forskning och utveckling samt tillväxt och sysselsättning.

Norrlandsfonden får en halv miljard till investeringar via EIF

Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden och Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister

Nu möjliggörs nya finansieringsmöjligheter för företag i bland annat Gävleborg genom ett tvåårigt garantiavtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden.

- De norrländska företagen kan genom detta initiativ genomföra satsningar på uppskattningsvis en halv miljard kronor de kommande två åren. Detta genom Norrlandsfondens lån med garanti från EIF som en viktig del av finansieringen, konstaterar Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

- Norrlandsfondens samarbete med EIF går hand i hand med regeringens satsningar på tillväxtföretag. Vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Region Gävleborg arbetar för att skapa goda förutsättningar så regionens företag kan växa och nå nya marknader.

- Det är mycket glädjande att Gävleborgs tillväxtföretag nu får ytterligare möjligheter att finna finansiering till sina investeringar, säger Niclas Cronsell, avdelningschef för Arbetsmarknad och kompetens, Region Gävleborg.

Dela denna sida

Fakta

Om Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppdraget att främja utvecklingen i tillväxtföretag i de fem nordligaste länen däribland Gävleborg. Kunderna återfinns inom alla branscher. Norrlandsfonden är speciellt intresserad av företag som investerar i ny teknik och nya affärsområden och erbjuder kompletterande lån för att finansiera kapitalbehovet vid satsningar som leder till tillväxt.

Om den Europeiska investeringsfonden

Europeiska investeringsfondens (EIF) är en del av Europeiska investeringsbanken. Dess centrala uppgift är att stödja Europas mikroföretag samt små och medelstora företag genom att hjälpa dessa att få tillgång till finansiering. EIF utvecklar och erbjuder instrument för både ägarkapital, lånekapital, garantier och mikrofinansiering. Detta syftar till att främja EUs målsättningar inom innovation, entreprenörskap, forskning och utveckling samt tillväxt och sysselsättning.


Publicerad 2016-02-17
Uppdaterad 2016-02-17
Publicerat av webbredaktionen