Till startsidan

Kontakt

Om du vill följa utvecklingen av Elväg Gävle - kontakta 
elvag@
regiongavleborg.se

Gävleborg först i världen med elvägar för lastbil på allmän väg

Finansiering från Trafikverket gör att Region Gävleborg, Scania och Siemens kan bygga, köra, testa och utvärdera världens första elektrifierade vägsträcka för tunga lastbilar på allmän väg.

Elväg

- Det här visar att den här regionen är attraktiv och framsynt. Projektet Elväg Gävle signalerar miljöhänsyn, livskvalitet, samarbetsförmåga och innovationsrikedom. Det här innebär stora utvecklingsmöjligheter för länet, säger Eva Tjernström (S), regionstyrelsens ordförande. Jag är stolt över att vi har rott det här projektet i land. 

Renare och billigare

Elvägstransporter kapar 80-90 procent av de fossila utsläppen och är ett klimatsmart, billigt sätt att kombinera järnvägens fördelar med lastbilens flexibilitet. Driftkostnaderna blir låga eftersom det går åt avsevärt mindre energi tack vare elmotorns effektivitet. El är också en billigare energikälla än diesel.

- Jämfört med diesel är det här ett renare, billigare och tystare transportsätt, säger Jan Nylander, Region Gävleborg. Satsningen på projektet Elväg Gävle ligger i linje med regeringens mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Elväg

Målsättningen med projektet är att skapa kunskap, erfarenhet och förutsättningar för ett beslutsunderlag som kan utgöra en plattform för elektrifiering av de större transportstråken i Sverige.

I projektet ingår förutom Region Gävleborg, Siemens och Scania även Boliden, SSAB, Sandvik, Stora Enso, Ernst Express, Midroc Electro, Outokumpu, Sandviken Energi, Gävle Hamn, Gävle Energi, Handelshögskolan i Stockholm samt Högskolan i Gävle. Projektet har också arbetat nära Trafikverket, Elsäkerhetsverket och Transportstyrelsen.

Projektet omfattar ca 77 miljoner kronor i offentlig finansiering kombinerat med ca 48 miljoner kronor i medfinansiering från näringslivet och regionen.

Hur funkar det?

Under testet är det Scanialastbilar med hybridiserad drivlina som kommer att köras i vanlig trafik, och utvärdera strömavtagare och elinfrastruktur från Siemens. När lastbilarna kommer till testområdet fälls strömavtagaren upp och motorn slår över till eldrift. När lastbilen lämnar testområdet går den automatiskt över till framdrivning genom bilens dieselmotor, som kommer att köras på förnyelsebart bränsle.

Teststräckan är två kilometer längs E16 strax väster om Sandviken. Under uppbyggnaden kommer ett körfält att stängas av under en kort period, men trafiken kommer att kunna passera i det andra fältet. Under den tvååriga testperioden kommer inte den vanliga trafiken att påverkas.

Byggstart hösten 2015. Den första lastbilen rullar i början av 2016 och två år framåt varefter anläggningen avvecklas och satsningen utvärderas.Det långsiktiga målet är att bygga hållbara klimatsmarta lösningar för tunga transporter på ett sätt som både gynnar användarna av transporter och samhället transporterna sker i.

Utveckling, utbyggnad och drift av elvägar nationellt skapar också innovativa produkter, erfarenheter och tjänster som både kan bidra till minskade utsläpp globalt men också till ökade exportintäkter och sysselsättning i Sverige.

Dela denna sida

Kontakt

Om du vill följa utvecklingen av Elväg Gävle - kontakta 
elvag@
regiongavleborg.se


Publicerad 2015-06-04
Uppdaterad 2016-03-04
Publicerat av webbredaktionen