Till startsidan

Järnväg, järnväg, järnväg. Tid, tid och åter tid.

Utöver att vissa tycker att det tar för lång tid att åka vissa järnvägssträckor tar det minst sagt tid att planera inom infrastrukturområdet. Oavsett om det handlar om hård asfalt och järnväg eller till synes enkla beteendeförändringar.

Christoffer Westerberg von Bothmer arbetar som infrastrukturstrateg på Region Gävleborg. Arbetet handlar om att förbättra viktiga kommunikationsmöjligheter för att förbättra tillgänglighet till utbildning, arbete och tillgången till kompetens i arbetslivet.

Förändrat beteende kan spara pengar

Det är viktigt att tänka om innan vi bygger om eller bygger nya vägar och järnvägar. Det handlar om stora pengar och det tar ofta även lång tid innan vi får ny infrastuktur på plats. Då är det viktigt att göra enklare åtgärder innan för att dämpa de problem som finns, och är vi riktigt bra behöver vi inte ens bygga om eller bygga nytt. Det kan räcka med ett förändrat beteende.

Grundbultar i mitt arbete

Ovan är grundbultarna i mitt arbetsliv i Gävleborg, och har varit det på de senaste 15 åren, oavsett vem som har varit min arbetsgivare. Först nu kan vi se resultatet av några att de saker som var aktuella i tanken i början av 2000-talet - arbete med bilpooler, samåkning och olika cykelprojekt. Så det gäller att hålla sig kvar i länet, om en själv vill se det konkreta resultatet av dagens arbete.

Alla vägar som inte börjar på "E"

Just nu ritas infrastrukturen för åren 2018-2029 med stora penseldrag, på fackspråk heter det att inriktningsplaneringen pågår. Denna kommer att resultera i en ny länstransportplan för Gävleborg. Länstransportplanen är ett regionalpolitiskt dokument som antas av regionfullmäktige och anger prioriteringar när det gäller investeringar för större delen av länets vägar, i princip alla som inte börjar på ”E”. Vi prioriterar utifrån tillgängliga medel medan Trafikverket bygger och underhåller.

Förhandling och medfinansiering

Sverigeförhandlingen har startat förhandling om hur den tänkta höghastighetsjärnvägen ska gå mellan tre stora städer söder om Gävleborg. Även för oss i Gävleborg är Sverigeförhandlingens arbete viktigt. Dels för att den kan skapa kortare restider för oss när vi reser söderut från Stockholm i framtiden, och dels för att förhandlingspersonerna även har ett uppdrag att arbeta ”med järnvägen i norr” – pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner. Den viktiga frågan idag är hur detta stora projekt skall finansieras.

Tänka om innan vi bygger om

Det är viktigt att vi alla använder det vi har idag på ett bra sätt och optimerar dagens system. Detta är kärnan i det som benämns fyrstegsprincipen - att tänka om och optimera, innan vi bygger om eller bygger nytt. Det hållbara förhållningssättet ska genomsyra planeringen av vårt transportsystem.

Det resonemanget går minst lika bra att tillämpa i andra sammanhang livet, allt ifrån köks- till klädplanering.

Information och kontakt:
Christofer Westerberg von Bothmer
Sverigeförhandlingen
Länstransportplan

Dela denna sida


Publicerad 2016-02-23
Uppdaterad 2016-02-23
Publicerat av webbredaktionen