Till startsidan

Utveckling och tillväxt


2015 samlar vi arbetet för hälso- och sjukvård och för regional tillväxt och utveckling i en ny, kraftfull och demokratiskt vald organisation. Därmed får den nya organisationen det statliga uppdraget att samordna det regionala utvecklingsarbetet.

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är väl fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet. Utgångspunkten är den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi heter Nya möjligheter och gäller för åren 2013-2020.  


Publicerad 2014-11-04
Uppdaterad 2014-11-04
Publicerat av webbredaktionen