Till startsidan

160 gävleborgare vill veta mer om kulturstöd

Kulturskapare som söker och får stöd för sitt skapande är få utanför storstadsområdena, visar statistik från Kulturrådet. Mot den bakgrunden arrangerar Region Gävleborg nu "Stödhjulet", två informationskvällar för kulturskapare.
– Vi insåg att våra regionala kulturskapare kanske behöver mer information om vilka möjligheter det finns att söka stöd, säger Carin Palmqvist Isaksson, enhetschef på Kulturutveckling, Region Gävleborg.

Intresset för informationskvällarna har varit stort. 65 personaer är anmälda till informationskvällen i Bollnäs den 31 augusti och 95 personer är anmälda till kvällen i Gävle den 1 september.

På programmet står bland annat information och speed meeting med Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Musikverket och ALMI Företagspartner samt med representanter från verksamhetsområdena film, konst, musik, hemslöjd, dans, crowd culture, länsbibliotek och företagande.

Deltagarna får under kvällen mer information om stöd och finansiering för projekt och idéer inom kultursektorn och får chans att få svar på sina frågor. Arrangörerna hoppas på goda effekter för de verksamma kulturskaparna i länet.

– Förhoppningen är att deltagarna ska kunna få del av de statliga stöden för att förverkliga sina projekt och idéer. Det i sin tur bidrar till att vårt län berikas, säger Carin Palmqvist Isaksson.

Bollnäs

Måndag 31 augusti, 18.00–21.00 på Kulturhuset (lokal: Peter Stormaresalen), Collinigatan 12.

Gävle

Tisdag 1 september, 18.00–21.00 på Silvanum (lokal: Furusalen), Kungsbäcksvägen 32.

För mer information om programmet besök www.regiongavleborg.se/stodhjulet

Kontaktpersoner

Carin Palmqvist Isaksson, verksamhetschef, Kulturutveckling
carin.palmqvist.isaksson@regiongavleborg.se

Anna Lindqvist, kulturstrateg, Region Gävleborg
anna.k.lindqvist@regiongavleborg.se

Dela denna sida


Publicerad 2015-08-28
Uppdaterad 2015-08-28
Publicerat av webbredaktionen