Till startsidan

Succé för ST-ledarskapsutbildningen

I december tar en första grupp ST-läkare examen efter en tvåårig ledarskapsutbildning. Förhoppningen var att läkarna skulle ta sig an chefsuppdrag inom organisationen, samt att utbildningen skulle locka andra ST-läkare till Gävleborg.

Redan innan examensdiplomen har delats ut har samtliga elever redan rekryterats till någon form av ledande uppdrag.

- Att läkare finns representerade i ledningsstruktur på olika organisatoriska nivåer är viktigt för den medicinska utvecklingen och sen har vi som mål att ha en spridning i chefsgruppen avseende såväl ålder, profession och kön, säger HR-strategen Karin Bending.

Det fanns flera olika motiv för att starta ledarskapsutbildningen, enligt HR-strateg Karin Bending som var med i utvecklingsarbetet.

- Det fanns en efterfrågan och stort intresse bland Region Gävleborgs ST-läkare. I september 2013 var mindre än 10 procent av regionens chefer läkare i sin grundprofession och Region Gävleborg hade ett starkt intresse av att öka denna andel. Det är viktigt att den totala chefsgruppen har en spridning avseende grundprofession, ålder och kön. Vår förhoppning var alltså att på sikt öka andelen chefer som i sin grundprofession är läkare och att genom denna satsning kunna behålla och locka fler ST-läkare och läkare till regionen, säger Karin Bending.

Något man lyckats med, om man ser till den första gruppen som nu tagit examen. Av de nio som tar examen, förutom två föräldralediga, har fyra chefsuppdrag, två är medicinska rådgivare och en är medicinskt ansvarig läkare.

Utbildning varvas med arbete

ST-läkaren Fredrik Hagerman är glad att han gick utbildningen. I januari blir han medicinsk rådgivare på Sandviken Norra Din hälsocentral.

- Jag tror STL-gruppen kommer att vara ett värdefullt forum för stöd och inspiration när det gäller att tackla framtida ledarskapsuppdrag. För sådana blir det. Har man väl höjt blicken känns det motvilligt att sänka den igen, säger Fredrik, som tycker att han har utvecklats både på ett professionellt och ett personligt plan.

I utbildningen varvas arbete med studier, och kursen förlänger ST-utbildningen med nio månader. Både praktik och teori ingår och huvudmomenten är ledarskapsutveckling, ämnes- och verksamhetskunskap, livs- och karriärvägledning.

- Jag tycker att utbildningen har varit förvånansvärt ambitiös och omfattande, och den har genomförts på ett konsekvent och välstrukturerat sätt. Det har känts både smickrande och stimulerande att veta att arbetsgivaren satsat så pass mycket resurser på mig, som man faktiskt gjort under de här två åren, säger Fredrik Hagerman.

Positivt gensvar

Hittills har reaktionerna på utbildningen enbart varit positiva.

- Regionen gör en stor och ambitiös satsning, och effekten av satsningen utifrån ambitionsnivån ser vi kanske först i ett senare skede, säger Karin Bending.

Inför nästa utbildningsstart sker en utvärdering utifrån vad som fungerat bra och vad som kan förbättras ytterligare.

Fredrik Hagerman tipsar alla som brinner för ledarskap att söka utbildningen.

- Utbildningen är så pass omfattande och krävande att jag inte tycker man ska söka den ifall man är osäker. Men som sagt, är man säker så är detta ett unikt tillfälle att utvecklas och växa. Det går givetvis bra att kontakta någon av oss som gått klart utbildningen om man har några frågor, säger han.

Dela denna sida


Publicerad 2016-12-20
Uppdaterad 2017-01-04
Publicerat av webbredaktionen