Till startsidan

Stöd till förslaget att införa jourtjänstgöring inom ambulanssjukvården

Det finns ett förslag att införa jourtjänstgöring på vissa arbetspass nattetid inom ambulansverksamheten i Gävleborg. Frågor om bemanning och schemaläggning rör upp känslor inom de flesta verksamheter. 

Detta förslag har fått mycket uppmärksamhet och kritik, framförallt från de egna leden. Engagemanget för verksamheten är bra, hängivna medarbetare är helt nödvändigt inom hälso- och sjukvård. Det ligger i allas intresse att tillvarata det.

Förslaget går ut på att ambulanspersonalen ska ha jourtjänstgöring istället för aktiv arbetstid nattetid, 23.00- 7.00. Det innebär att personalen får övertid när man är på uppdrag, men att man under övrig tid istället får jourersättning. Båda regleras enligt avtal, precis som det är för andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Framförallt på mindre stationer har ambulansen en låg beläggning av uppdrag under natten (23.00-7.00). Där är det i snitt är uppdrag varannan natt. I nuläget har man således återhämtningstid med vila och sömn största delen av arbetstiden med fullt betalt. På så sätt skiljer sig idag ambulansens villkor från andra verksamheter inom vården, exempelvis vårdavdelningarna, där man arbetar med patienter hela arbetspasset igenom.

Förslaget innebär att den ekonomiska ersättningen för personalen förändras, från full betalning under natten till övertid vid arbete och jourersättning när man inte arbetar. Det är en anpassning till samma villkor som andra jourverksamheter inom hälso- och sjukvården och helt i linje med gällande lagar och regler.

På detta sätt frigörs arbetstid enligt både arbetstids- och arbetsmiljölag. För den enskilde medarbetaren handlar det om ungefär 3 timmar i veckan. Den tiden kan fördelas ut på andra tider på dygnet, då medborgare och patienter behöver vården bättre. På så vis kan vi alltså förbättra vårt omhändertagande och använda skattemedlen på ett bättre sätt. Det innebär också ökade möjligheter att ge medarbetare utbildning samt minskad övertid, medarbetarna behöver alltså inte jobba lika mycket utöver sin ordinarie arbetstid. Det är viktiga arbetsmiljöfrågor som även påverkar patientsäkerheten och kvaliteten.

Förslaget innebär en besparing på 4,5 miljoner kronor årligen och förslaget innebär också att vi inte behöver göra andra åtgärder, som att lägga ner verksamhet och stänga ambulansstationer och/eller minska antalet ambulanser.

Förhandlingar med fack och riskanalyser pågår. Liknande processer drivs även på många andra håll i landet. Oavsett divisionens ekonomiska resultat skulle detta vara en åtgärd som är relevant att genomföra. Den medicinska utvecklingen går snabbt framåt och kostnaderna ökar mer än intäkterna. Vi behöver därför hela tiden ompröva hur vi kan ge medborgarna allt mer och allt bättre vård. Det är vårt uppdrag och detta förslag är ett sätt att möjliggöra det.

Undertecknat
- Johnny Hillgren, verksamhetschef anestesi
- ÅsaLinnea Davidsson, verksamhetschef ortopedi
- John Mälstam, chefläkare
- Sofia Arwehed, verksamhetschef barnsjukvården
- Kristina Granevåg, verksamhetschef onkologi
- Johan Hansson, verksamhetschef kirurgi
- Ingela Högerås, verksamhetschef kvinnosjukvård
- Simon Nilsson, verksamhetschef akut
- Reidunn Wettermark, verksamhetschef öron näs hals
- Bengt Larsson, chefläkare
- Anna Boman Sörebö, verksamhetschef laboratoriemedicin
- Håkan Lund, verksamhetschef bild och funktionsmedicin
- Tova Johansson Marknell, verksamhetschef specialmedicin
- Susanna Björklund, verksamhetschef kardiologi
- Elin-Love Rosengren, verksamhetschef vuxenpsykiatri
- Caroline Engberg, verksamhetschef habilitering och barn- och ungdomspsykiatri
- Susanne Cliffoord Karlsson, verksamhetschef primärvård västra Gästrikland
- Janet Kling, verksamhetschef primärvård södra Hälsingland
- Kjell Karlsson, verksamhetschef primärvård Gävle
- Märit Lindqvist Mörk, verksamhetschef primärvård Hudiksvall Nordanstig
- Kristina Lingman, verksamhetschef primärvård familjehälsa
- Anna Andersson, verksamhetschef primärvård Ljusdal
- Roger Westerlund, verksamhetschef internmedicin

Dela denna sida


Publicerad 2016-02-02
Uppdaterad 2016-02-02
Publicerat av webbredaktionen