Till startsidan

Samverkan inom hälso- och sjukvården under sommaren 2017

På grund av svårigheter med bemanning och rekrytering inom framförallt inom kvinnosjukvården och barn- och ungdomssjukvården föreslås tillfälliga förändringar i verksamheten under sommaren. Det råder nationell brist på barnmorskor – även hyrbarnmorskor – och även brist på kompetens inom barnsjukvården. Kvinnosjukvården föreslås därför samordna förlossningen till Gävle under vecka 25 till 28.

- Med den här tillfälliga lösningen kan vi erbjuda en säker och trygg vård för våra patienter i sommar, samtidigt som våra medarbetare kan få sin ledighet men också en bra arbetsmiljö under den period man arbetar i sommar, säger kvinnosjukvårdens verksamhetschef Ingela Högerås.

Kvinnosjukvården och barn- och ungdomssjukvården har på var sitt håll arbetat fram förslag som går ut på en sommarsamverkan. Detta har skett i samråd med bland annat ambulansen och anestesin. I den processen har verksamheterna tagit ett gemensamt ansvar. Bakgrunden till förslaget är att det inte finns tillräckligt många barnmorskor för att kunna bedriva patientsäker vård med tillräcklig bemanning. Det är även svårigheter med bemanning av läkare inom kvinnosjukvården. Att arbeta som man gjort tidigare somrar är inte ett alternativ då man löste verksamheten med vikarier, övertid och genom att beordra medarbetare att arbeta. I utvärderingarna från de senaste somrarna har medarbetarna beskrivits arbetet som pressande psykiskt med oro för att bli beordrad och för att det bitvis varit svårt att få in rätt kompetens.

- I förslaget utökar vi BB-mottagningen i Hudiksvall till sju dagar i veckan för att möta upp behov. Även dagjour, cytostatikabehandling och obsterisk mottagning finns kvar i Hudiksvall och beredskap av gynekolog kvällar och dagtid för att ta emot akuta gynpatienter, säger Ingela Högerås.

Bristen på barnmorskor gör att kvinnosjukvården inte klarar att bemanna på ett säkert.

- Vi  kan inte ha ordinarie verksamhet inom kvinnosjukvården under sommaren utan behöver göra tillfälliga förändringar att kunna erbjuda våra patienter en säker vård samtidigt som våra medarbetare har en bra arbetsmiljö och möjlighet till semester i sommar, säger Ingela Högerås.

Kvinnosjukvårdens förslag påverkar även barn- och ungdomssjukvården då neonatalvården behöver samordnas till Gävle under samma fyra veckor som förlossningen.

- Det finns inte personal och kompetens inom barnsjukvården för att kunna bedriva ordinarie verksamhet som vanligt under sommaren, säger Sofia Arwehed.

Ambulansen och anestesin involveras också och det pågår en kontinuerlig dialog mellan verksamheterna och hur dessa kan tänkas påverkas av sommarsamverkan.

- Det är viktigt att vi samordnar sommaren på ett bra sätt så att våra patienter kan känna sig trygga, säger Sofia Arwehed.

En verksamhet som också berörs är Familjehälsan som tar hand om blivande mödrar.

- Vi har kontakt med Familjehälsan och kommer ta fram gemensamma informationsmaterial för att trygga kvinnor som blir berörda, säger Ingela Högerås.

- De chefer som är involverade i detta tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att lösa frågan så att vi kan erbjuda en säker vård till våra patienter, och en bra arbetsmiljö och semester till våra medarbetare, säger Helena Björkman divisionschef i Division Operation-Diagnostik.  

Framöver kommer berörda medarbetare att tillsammans med sin chef att göra risk- och konsekvensanalyser.

Dela denna sida


Publicerad 2017-02-15
Uppdaterad 2017-02-16
Publicerat av webbredaktionen